„V současné době již zájemce o čtyřleté studium na našem gymnáziu nečekají přijímací zkoušky. Důvodem je především pokles počtu žáků vycházejících z devátých tříd a zkouška ztrácí svůj původní význam. Jedná se vlastně o několikaletý vývoj. Dříve jsme vybírali ze základních škol zhruba do průměru 1,2 bez zkoušek, ostatní je dělali. Nyní konkrétní průměr dosažených výsledků stanoven není, pouze vybíráme třicet uchazečů s nejlepším prospěchem,“ hodnotí ředitel Gymnázia Prachatice Alexandr Zikmund.
Podle jeho slov se zatím uchází o čtyřleté studium na gymnáziu okolo třiceti zájemců. „Je třeba si uvědomit, že dnes mají deváťáci celkem tři přihlášky. Pošlou je tak například na tři gymnázia, a pokud mají výborný prospěch, jsou přijati na všech třech. Mohou si pak jednoduše vybrat, kde budou pokračovat dále. Proto budeme moci vše přesněji stanovit až po prvním kole přijímacího řízení,“ popisuje dále.

Naopak Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola v Prachaticích nabízí pro zájemce o studium zjednodušené přijímací řízení. „Zájem o studium u nás je stále vysoký, a to na oba obory. Nebyl proto důvod přijímací zkoušky rušit. Pouze jsme je pro letošní rok zjednodušili. Nyní již uchazeče nečeká část český jazyk a stejně tak byly například zjednodušeny přijímací zkoušky z tělovýchovy,“ popsal ředitel VOŠS a SPgŠ Antonín Krejsa.
„Chtěl bych studovat na prachatickém gymnáziu, kam jsem si podal jednu ze tří přihlášek. Zrušení přijímacích zkoušek jistě zlehčuje pro uchazeče situaci. Do jisté míry to zlehčuje situaci,“ myslí si žák 9.A Základní školy ve Vodňanské ulici v Prachaticích Jakub Dvořák.