Lhenice – V polovině října loňského roku rozvířil dění v obci záměr českobudějovického podnikatele a současného vlastníka bývalé ubytovny zemědělského družstva využít prázdný objekt a zřídit v něm ubytovnu pro nepřizpůsobivé. Krátce nato nabraly věci poměrně rychlý spád. Ne však v tom, že by se do Lhenic nastěhovaly rodiny převážně romských obyvatel, ale proto, že objekt podle výsledku policejního vyšetřování někdo úmyslně zapálil.


Montovaná část stavby shořela v noci z pátku na sobotu 19. října loňského roku prakticky jen několik dnů poté, co se na veřejnost dostal záměr majitele zřídit zde ubytovnu pro nepřizpůsobivé. Místní přesto odmítají, že by objekt zapálil někdo z nich. Vlastník objektu zase vyloučil, že by za ohněm byl pojistný podvod s tím, že objekt nebyl pojištěný a takové řešení by postrádalo jakýkoliv smysl.


Přestože se před koncem loňského roku uskutečnily dvě kontrolní prohlídky, závěr zatím nepadl. Jasné je jen jedno, budova, nebo přesněji řečeno její montovaná část, shořela do základů, zbylo pouze technické zděné nadzemní patro. Podle Ivany Staňkové ze stavebně správního odboru MěÚ Prachatice vlastník objektu doposud provedl pouze práce související s odklizením požářiště. „V podstatě jen částečně odklidil pozůstatky požáru, ale o dalším záměru doposud stavební úřad neobdržel žádnou oficiální informaci," potvrdila Ivana Staňková. Neoficiální zprávy o tom, co vlastně s objektem bude dál, jdou tak stále mimo rámec jakéhokoli řízení ze strany stavebního úřadu.


V tuto chvíli tak je možné provádět pouze práce, které by vedly k zajištění zbylé části objektu. Lidově řečeno by se mělo udělat jen to, aby zbytek budovy nebyl pro okolí nebezpečný. Fakticky by ale nebylo nutné ani to, jelikož se zbylá část bývalé ubytovny nachází na soukromém pozemku a také její okolí jsou pozemky ve vlastnictví majitele objektu, takže by sem neměl nikdo tak jako tak vstupovat. Jakékoliv úsudky, co bude s objektem dál, by podle Ivany Staňkové byly v tuto chvíli pouze spekulacemi. „Nemáme tu od vlastníka nic jiného, než pouze ohlášení na provádění udržovacích prací na zbylé části budovy s tím, aby se zabránilo další devastaci pozůstatku objektu," potvrdila s tím, že po vlastníkovi objektu stavební úřad ještě požaduje předložit statický posudek týkající se stavu technického podlaží bývalé ubytovny, zejména pokud se týká funkčnosti nosných zdí a stropů.


Záměr obnovit původní účel budovy jako ubytovny, což by předpokládalo minimálně dostavbu horní části v souladu s původním projektem, ovšem naráží na platný územní plán městyse Lhenice. A tím se s největší pravděpodobností bude při dalším případném stavebním řízení už na konkrétní záměr řídit i stavební úřad. „Oficiálně tu nemáme nic, ale obecně řečeno, pokud by vlastník požádal o stavební práce, první, co bude stavební úřad zkoumat, bude soulad záměru s územním plánem," podotkla Ivana Staňková.


A obdobná situace by mohla nastat i v případě umístění stavebních buněk, o kterých Petr Schieh uvažoval jako o náhradním řešení pro záměr ubytovny pro nepřizpůsobivé. „To je situace, kdy by už stavební úřad rozhodoval. Sice by buňky nepovoloval stavebně, ale rozhodoval by o jejich umístění. A první, na co by se přihlíželo, by byl znovu soulad s platným územním plánem," upozornila.