Podobné výstavy sice nebývají obvyklé, ale čas od času se každé muzeum chce pochlubit novými přírůstky ve svých sbírkách. „Nová výstava tak představí návštěvníkům sbírkové předměty, které Prachatické muzeum získalo do svých sbírek v uplynulých deseti letech. Kromě předmětů samotných pak návštěvníci budou moci nahlédnout trochu pod ruku restaurátorům,“ naznačil ředitel Prachatického muzea Pavel Fencl k nejnovější výstavě.

Její kurátorkou a také jednou z restaurátorů, je Věra Toncarová. I její práci si mohou návštěvníci výstavy prohlédnout. „Většina vystavených předmětů je ponechána zatím v původním stavu. Je to záměr, protože v samostatné části výstavy jsou naopak prezentovány exponáty, které byly restaurovány či konzervovány jak v našich dílnách, tak externími restaurátory,“ doplnila Věra Toncarová.

Výstava zahrnuje kolem sto padesáti předmětů, včetně třinácti restaurovaných. Lákadel se nabízí návštěvníkům mezi předměty hned několik. Je to například olejomalba prachatického malíře Ludwiga Tilpa z roku 1860, soubor orientálních zbraní a k zajímavým exponátům patří unikátní téměř kompletní ševcovská dílna. Ta se dochovala v Nové Houžné. „Z restaurovaných předmětů bych ráda upozornila na svatební šaty z roku 1910. Ty mohli návštěvníci vidět již před rokem při výstavě Čtyři svatby stačí, drahoušku, nicméně ještě před restaurováním,“ zdůraznila Věra Toncarová.

Předměty, které muzeum získá, jsou mnohdy v dost špatném stavu. „Někdy až v havarijním stavu. Na výstavě je k vidění jeden obraz, který jsme získali v kolekci tří výklenkových obrazů kaple z Chrobol. Jeden z obrazů byl i potrhaný, barevná vrstva odpadávala, sprašovala. Bylo nutné velmi pečlivě zvažovat postup při jejich opravě. Provedli jsme záchrannou konzervaci, zajistila se k podkladu barevná vrstva a především se plátna změkčila,“ doplnila Věra Toncarová.

Přestože velkou část nových sbírkových předmětů Prachatické muzeum získává darem od lidí, není to jediná cesta, jak rozšířit své sbírky. „Muzea získávají předměty různými způsoby, kromě darů také sběrem a především pak koupí. To platí i o vystavených exponátech. Ocenila bych touto cestou dar Čestmíra Jirana z Prachatic, který muzeu věnoval olejomalbu na plátně Josefa Krejsy. A také Jindřicha Bošku, od něhož jsme získali více děl. Zajímavostí je i to, že nám věnoval vybavení malířského ateliéru po jeho předcích z Vlachova Březí,“ podotkla kurátorka výstavy.

Snahou při přípravě výstavy bylo vytvoření tematických celků. Návštěvníci tedy budou mít šanci vidět části věnované výtvarnému umění, hračkám, textilu, sklu a porcelánu. Ale také zbraním. Právě ty jsou zajímavé nejen svým charakterem, ale i původem. „Je to zajímavá malá kolekce. Předek paní, od které jsme je získali, byl na přelomu devatenáctého a dvacátého století rakouskouherským úředníkem v Bosně a Hercegovině. Zřejmě sběratelsky získal tyto orientální zbraně balkánského původu. Následně se zbraně dostaly přes rodinu zpět do Čech,“ poznamenal historik Prachatického muzea František Kubů.

Malá kolekce orientálních zbraní obsahuje pistoli, pušku a dva větší nože. „Pro Prachatické muzeum je to zajímavé v tom, že v našich sbírkách už několik orientálních zbraní máme, takže nám to naši kolekci doplnilo. Navíc se jedná o jeden identifikovatelný zdroj s možností doplnění jedné etapy českých dějin,“ dodal František Kubů.