Barváři na stopě

Barváři jsou specialisté pro dohledávku poraněné zvěře spárkaté, především vysoké. Vyžadují zvlášť trpělivý a dlouhý výcvik.

Musí se naučit držet stopu, na kterou byli nasazeni, nedat se zmást různými úskoky prchající zvěře, jako jsou např. zpětné stopy, a dokázat tuto stopu vytrvale sledovat i kilometry daleko za nepříznivých povětrnostních podmínek. Některé výkony barvářů jsou přímo neuvěřitelné. Jako rozhodčí byli delegováni Jiří Mostecký, Josef Šegl a jako vrchní rozhodčí působil Miroslav Keltner. Veterinární kontrolu a dozor zajistil Jiří Bicek. Na zahájení, v průběhu dne a na konci kynologické akce slavnostní fanfáry velmi zdařile zatroubili dva trubači VLS divize Horní Planá.

U zkoušek pět psů

Ke zkouškám se přihlásilo celkem pět psovodů se svými psy, a to tři hannoverští barváři, jeden bavorský barvář a jeden bloodhound.

Při závěrečném hodnocení bylo vyhlášeno, že čtyři pejsci obstáli v I. ceně a jeden pejsek v ceně III.

Dobré výsledky

Na prvém místě se nakonec umístil František Soukup s fenkou bavorského barváře Hexou z Mihálíkovo soliska. Vůdci se svými psy prokázali skutečně velmi dobré výsledky.

Svoji úlohu sehrálo i to, že se jednalo převážně o zkušené vůdce, lesníky z povolání. Na přípravě a průběhu zkoušek se podíleli zaměstnanci Vojenské lesní správy divize Horní Planá a příznivci klubu barvářů a proto jim patří upřímné poděkování.

Jan Kandl, jednatel OMS Prachatice