Podle vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy Městského úřadu Prachatice Ivany Jeřábkové by se měl měnit oproti loňskému roku jen v drobnostech. „Plán už odsouhlasili radní. Vzhledem k tomu, že i Prachatice se potýkají s výrazným propadem příjmů ze sdílených daní, není možné navyšovat výdaje na zimní údržbu spojené právě s údržbou všech chodníků ve vlastnictví města," zdůvodnila vedoucí odboru, proč bude plán zimní údržby ve svém rozsahu shodný s tím loňským.

Největší díl odpovědnosti za úklid chodníků a silnic opět připadne na Technické služby Prachatice.  Těm budou pomáhat další osoby na výpomoc včetně najaté techniky a také pěší úklidové služby ve spolupráci s úklidovou firmou Laci. Pokud se týká využité techniky, vedle traktorů a multikár s pluhem vyjedou na zimní údržbu některých částí Prachatic znovu i dvě čtyřkolky.

Podle Ivany Jeřábkové chce město i v letošní zimě využít pro zimní údržbu veřejné služby, obecně i veřejně prospěšných prací a dalších vyhlášených dotačních programů úřadu práce. Za údržbu komunikací, které nejsou ve vlastnictví Města Prachatice, odpovídají jejich majitelé. „I pro samotné uživatele komunikací jsou stanoveny povinnosti přizpůsobit svou jízdu nebo chůzi povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům," upozornila Ivana Jeřábková.

Stejně jako v předešlých letech zřejmě nebudou nadšené ženy. Ty se stejně jako ostatní musí vyrovnat s tím, že pro zimní údržbu bude  upřednostňován chemický posyp před inertním materiálem. Jen pro srovnání, zatímco  se v loňském zimním období zhruba od listopadu do března spotřebovalo 277 tun posypové soli, na zajištění schůdnosti a sjízdnosti bylo použito množství zhruba 50 tun inertního materiálu.