Program začne o půl dvanácté u horního portálu plavebního tunelu vyprávěním pohádek z obou stran Šumavy k podání pohádkové babičky Heleny Svobodové a skřítka ze Solné komory Helmuta Wittmanna.

V jednu hodinu se rozezní na pódiu na Jeleních Vrších lidová muzika, bude se hrát, zpívat, tancovat při setkání s folklorem. Hlavní slovo bude mít Libín-S Prachatice.

O půl třetí budou již u plavebního kanálu jen kousek od sochy Plavce Hynka připraveni plavci, nejen ti v modrých vestách, ale také nedočkavé děti. Plavební ředitel Hynek Hladík přečte svůj šestý letošní plavební rozkaz, dá pokyn ke vhazování dřeva. Plavení začne.

Po plavení dozní Jelenovršské slavnosti ve folklorním duchu.

Plavební rozkaz č. 6/2019 k provedení ukázkové plavby dříví
Nařizuji tímto provést ukázkovou plavbu dříví v sobotu dne 25. srpna 2019 na Jeleních Vrších.
Plavbu nařizuji provést od domu čp. 13 na Jeleních Vrších zhruba 9 sáhů před hranicí prvního a druhého úseku za můstek ve vzdálenosti cca 191 sáhů za hranicí prvního a druhého úseku. Splaveno bude zhruba 1/4 sáhu palivového dřeva.
Nařizuji dále, aby se k plavbě dostavil v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím.
Nástup personálu bude o půl třetí hodině po poledni.
Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle mých rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům.
Hynek Hladík, plavební ředitel Dáno v Prachaticích dne 3. srpna LP 2019

Hišperské slavnosti na Jeleních Vrších.O Schwarzenberském plavebním kanále

Schwarzenberský plavební kanál byl postaven v létech 1789-1793 a 1821-1824, aby umožnil plavení palivového dřeva ze scharzenberského panství Český Krumlov pro císařské hlavní město Vídeň. Proto se mu původně říkalo Vídeňský či Krumlovsko-vídeňský. Dříví se plavilo nejprve kanálem na povodí Vltavy k hlavnímu evropskému rozvodí v revíru Svatý Tomáš, pak spáditým úsekem na povodí Dunaje k ústí do řeky Große Mühl, po ní až k Dunaji. Tam, v osadě Untermühl bylo třeba dřevo vytáhnout z vody a připravit ho na další dopravu do Vídně. Na to bylo třeba 300 až 350 plavců, tolik jich v okolí volných nebylo. Proto pravidelně přicházely celé skupiny mlqadých mužů a žen, aby tvrdě pracovali o časného rána do pozdního večera. Po prýci vytáhli čeští plavci z domova přinesené housle, citery a v Čechách ještě obvyklé dudy. Hrálo se, zpívalo, vyprávělo, ba i tancovalo.

Vyprávění, lidová muzika, lidové písničky a lidový tanec i plavení dříví jsou obsahem projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu, kterým folklorní soubor Libín-S Prachatice přivedl muziku, písničky, tanec a vyprávění zpět ke kanálu. Všechno to zahrnou Jelenovršské slavnosti v neděli 25.08.2019.