„Prezentace se uskuteční v zasedací síni Městského úřadu v Netolicích, a to od šestnácti hodin. V úterý se již uskutečnila první prezentace, která se týkala nájemníků bytů ve třech domech. Dnes se týká dalších jedenácti domů,“ informoval starosta města Netolice Oldřich Petrášek.