Personál obou správ si podobné informace a zkušenosti vyměňuje pravidelně v rámci postupného sjednocování konceptů lesnického managementu ve vazbě na ochranu přírody po obou stranách státní hranice. Jedná se o jeden z konkrétních výstupů memoranda o spolupráci obou NP.
„Jednu část společného jednání tvořila i prohlídka zážitkové trasy a rozhledny Poledník,“ řekl Michal Valenta ze Správy NP a CHKO Šumava.


Podobně jako v našem největším národním parku i na německé straně Šumavy je programově (rozhodnutím tamní politické reprezentace) část lesních porostů ponechána samovolnému vývoji. Naproti tomu v jiných částech území NP BW, zejména pak v nové části parku a v územích blížících se hranicím NP směrem do vnitrozemí, se podobně jako u nás aktivně lesnicky hospodaří, tedy včetně zásahů proti kůrovci.


Péče o lesy v tomto jedinečném území tedy probíhá diferencovaně na obou stranách Šumavy. Rozdíl je v tomto směru pouze v aktuálním zastoupení „bezzásahových“ ploch – u našich sousedů je to cca polovina rozlohy NP, u nás je to zhruba pětina.


Jana Zvettlerová, Petr Kahuda