Most přes Drozdovský potok na výjezdu z Husince směrem na Husineckou přehradu začne od pondělí 24. srpna stavět firma Strabag. O financování se postará Jihočeský kraj a Státní fond dopravní infrastruktury. Výstavba podle informací Martina Grožaje vyjde na bezmála devět milionů korun. „Z tohoto důvodu bude až do 25. prosince silnice z Husince na přehradu zcela uzavřena,“ upozornil. Chodci ale budou smět po dobu oprav využívat provizorní lávku pro pěší na návodní straně mostu, stejně tak cyklisté mohou přes lávku kola převést. Chodník bude od stavby oddělen provizorním oplocením.

Na základě průzkumů specialistů Jihočeský kraj rozhodl o stavbě zcela nového mostu. Ten stávající totiž nevyhovoval bezpečnosti. „Konstrukci mostu proto stavební firma rozebere a nahradí mostem novým,“ popsal Martin Grožaj. Součástí nového mostu bude také chodník, který po výstavbě cyklostezky začne sloužit jak pro cyklisty, tak pro chodce směřující na Husineckou přehradu či do nedaleké chatové oblasti.

Zákazy vjezdu u Husince:

- Začátek stavby mostu a úplné uzavírky silnice III/14531 z Husince na Husineckou přehradu je naplánován od 24. srpna do 25. prosince.
- Pěší a cyklisté mohou místem projít po provizorně postavené lávce, která bude oddělena oplocením.
- Obousměrná objížďka bude vedena z Husince po silnici II/145 až na kruhovou křižovatku Těšovice a odtud po silnici II/141 do Prachatic.