Povodeň v roce 2002 strhla na řece Blanici nejen železniční most, ale také most silniční. Právě ten byl jedinou spojnicí mezi Zbytinami a Spálencem. Tehdejšímu vedení obce se podařilo zajistit náhradu ze státních hmotných rezerv. Jenže ten byl obci Zbytiny zapůjčen podle tehdejšího rozhodnutí vlády bezplatně.


Od října roku 2008 pak vedení obce vyřídilo možnost jeho nájmu až do října 2010, což byl nejzazší možný termín zápůjčky. Za tyhle dva roky obec podle slov současného starosty Josefa Furiše zaplatila na nájemném bezmála sto třicet tisíc korun.


Nakonec se vám ale podařilo smlouvu o zápůjčce prodloužit. Na jak dlouho a kolik to obec stálo?
Další dodatek jsme podepsali v srpnu roku 2012 s tím, že možnost zapůjčení je do letošního října bez další možnosti prodloužení. Zároveň jsme ale museli prokázat, že vyvíjíme aktivity související se stavbou nového mostu. Nájemné bylo něco málo přes sto dvacet čtyři tisíce korun. Ale při nedodržení smlouvy jsme měli stanovené sankce až milion korun a dalších pět set korun za každý den z prodlení. Provizorium se nám ovšem podařilo vrátit včas do skladu státních hmotných rezerv v Doksech u České Lípy.


Zmínil jste, že se obec musela snažit o zahájení stavby nového mostu. Co jste pro to udělali?
Máme zpracovaný projekt a geotechnické záležitosti související se stavbou nového mostu, což nás vyšlo na přibližně sto šedesát dva tisíce korun. Prakticky současně jsme jednali s Krajským úřadem Jihočeského kraje také o finančním zajištění stavby. Jenže to skončilo fiaskem. Samozřejmě jsme se snažili také o bezúplatný převod provizorního mostu ze státních hmotných rezerv.


Jednání o financích a také o převodu provizoria ovšem zkrachovala, jak jste se tedy dostali k mostu, který je ve Spálenci v současné době?
Jednali jsme všude, kde se dalo a nakonec jsme byli úspěšní při jednáních na Ministerstvu dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Snažili se najít pro nás nějaké řešení, až došlo právě na vyskladnění mostu ze skladu ředitelství. To byl pro nás zásadní zlom. Následovala další jednání, kde se zjistilo, že nám jako obci most bezúplatně převést nelze. Chvilkovou beznaděj nakonec vyvrátila judikatura z roku 1995 a po červencovém jednání na ministerstvu dopravy jsme došli k závěru, že to možné je. V září nám byl most ze skladu ŘSD v Brodku u Prostějova definitivně převeden do vlastnictví.


Kdyby si obec musela most koupit, na kolik by to vyšlo?
Komerční cena mostu je odhadována na milion devět set tisíc korun. Jde o sedmadvacet metrů dlouhý americký válečný most Bailey Bridge s nosností čtyřicet tun. Pokud bychom ale stavěli most nový, vyšlo by nás to pětinásobně více a ještě by jeho nosnost byla nejméně čtyřikrát nižší. V současné době máme investice za sebou, a to v minimální možné částce.


Most, který obec Zbytiny získala, ale má stanovenou životnost na dvacet let. Jde tedy o další provizorium?
Jde o ryze technický údaj. Ano, bereme most jako provizorium. V současné době máme projekt, s ním můžeme nadále počítat, máme komunikaci, na níž most navazuje, zanesenou v pasportu. Musíme jí zanést do katastru a musíme odkoupit část pozemku. Projekt na nový most je stále ve hře. Máme čas na jeho přípravu a případné shánění financí.


Kolik lidí vůbec v osadě Spálenec trvale žije, kolik jich může most využít?
V současné době je to šest stálých obyvatel. Ale to vůbec není podstatné. Jiná cesta do Spálence prostě nevede. A pro všechny musíme zajistit cestu pro dojezd vozidel integrovaného záchranného systému. To se teď s nosností mostu čtyřicet tun podařilo.


Užívání mostu může ještě zkomplikovat zimní údržba. Řeka Blanice je známá výskytem perlorodky a i to, že vlastně nejde o cestu, také může být problém…
Může se to zdát komplikované, ale jsme na dobré cestě. Podmínky zástupců ochrany přírody respektujeme, protože přírodu ničit nechceme.