Na mimořádnou manipulaci s pouštěním vody do řeky Blanice Prachatický deník upozornila Marie Peřinková, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Prachatice.

Mokré zkoušky se uskuteční v pondělí 30. a v úterý 31. října. Jejich vinou dojde ke krátkodobému, ale intenzivnímu kolísání průtoků vody v Blanici pod nádrží Husinec. Kolísání průtoku bude v rozmezí 0 – 18,5 m3/s. Podle informací vodohospodářů se zvýšené průtoky budou tlumit ve vývaru hráze přehrady a běžný průtok se pak do normálu vrátí v korytu řeky Blanice.

Letos prochází modernizací strojovna vodní elektrárny, součástí je také zvýšení dělící zdi a závěrečného prahu pod přehradou.