Pokud se týká Husinecké nádrže, v minulém týdnu zde klesla hladina pod minimální hodnotu stanovenou dispečerským grafem pro toto letní období. Přehrada totiž musí dodržet stanovený objem odtoku i přes nižší objem vody, který do ní přitéká. „Minimální dispečerská hladina je 521,33 m.n.m. a koncem týdne jsme byli zhruba o dvacet centimetrů níže. Nicméně stále není pokles hladiny dramatický. Záleží ovšem na dalším vývoji počasí a hydrologické situace,“ říká dispečer Povodí Vltava. Navíc Husinecká přehrada patří k menším vodním nádržím, takže zde sice může hladina relativně rychle klesnout, na druhou stranu stejně rychle i přehrada svůj objem vody opět navýší.

Lépe je na tom horní tok Vltavy, byť ani zde vodáci neskáčou nadšením. „Horní toky odvodňující Šumavu jsou na tom průtokově o něco lépe. Například jedna z největších jihočeských řek, Lužnice, vykazuje nejnižší vodní stav za posledních skoro sto let. Když Bechyní po dvou stech kilometrech toku tečou dva kubíky za sekundu, tak to je opravdu hranice minimálního průtoku,“ uvedl Petr Hovorka na dokreslení situace se stavem vody na jihu Čech.