Jako tradičně se bude zápis konat v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne ve všech školách současně. Rodiče tak mají posledních pár týdnů na rozmyšlenou, do které se ze tří základních škol v Prachaticích chtějí své dítě umístit. K zápisu jdou letos děti narozené od 1. září 2011 do 31. srpna 2012.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě také dítě, kterému byl ve školním roce 2017/2018 udělen odklad povinné školní docházky. Rodiče nebo zákonní zástupci mají právo pro své dítě zvolit jakoukoliv základní školu v celé ČR, v případě naplněné kapacity se přednostně přijímají žáci dle příslušných spádových obvodů určených vyhláškou města. Rodiče k zápisu přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách škol a města Prachatice.

Zápisy se budou konat v pátek 6. dubna v době od 14 do 17 a v sobotu 7. dubna v době od 9 do 11 hodin.

Ilustrační foto
Teplo a teplá voda je levnější za rok zpátky