Podle Martiny Pospíšilové, starostky Volar, v rozhodování mezi dvěma zájemci rozhodl především fakt, že jeden z nich neměl trvalé bydliště ve Volarech, a také to, že rozdíl mezi nabídkovými cenami nebyl natolik zásadní, že by upřednostnili vyšší nabídku.


Ještě před hlasováním byli zastupitelé informováni, že i samotní zájemci o pozemky byli v samotném záměru prodeje předem upozorněni, že město nemusí vždy vybrat cenově nejvýhodnější nabídku. „Možnost upřednostnit nabídku místního zájemce byla konzultováno s právním zástupcem města a tuto variantu skutečně máme. Navíc rozdíl mezi oběma došlými nabídkami byl skutečně minimální," vysvětlil místostarosta Robert Pročka.


Prodej vyšší nabídce by podle slov starostky mohl zkomplikovat přístup k prodávaným pozemkům. Zájemce, kterému zastupitelé rozhodli pozemky města v Budějovické ulici prodat, má na svých pozemcích postaven rodinný dům a truhlárnu. „K pozemkům, které jsme prodávali, vede úzká přístupová cesta v majetku města, kterou na základě kolaudačního řízení může podnikatel téměř celou zabrat otevřenými vraty, třeba při skládání materiálu. Prodejem pozemků jinému zájemci bychom mu značně zkomplikovali přístup na pozemky a možná zadělali na sousedské spory," doplnila Martina Pospíšilová.