Podchod v Prachaticích není ani jeden a za nadchod lze počítat jen lávku v Pivovarské ulici. Všude jinde po městě musejí chodci pro svou vlastní bezpečnost využívat vyznačené přechody, lidově řečeno zebry. Zda alespoň na nich panuje příměří mezi oběma stranami, to jsme zjišťovali u autobusového nádraží.
Přechod v Nebahovské ulici u autobusového nádraží v blízkosti kruhového objezdu patří k těm nejfrekventovanějším vzhledem k tomu, že jej využívají téměř všichni, kteří do města přijedou autobusem nebo do centra míří z vlakového nádraží. A prim hraje především školní mládež. Jenomže svou hodinu začínám dvě minuty po sedmé ráno a chodců je tu zatím poskrovnu. I když se začíná hodně zvolna rozednívat, pořád je tma a řidiči musejí mít oči, lidově řečeno, na šťopkách. Nočním deštěm mokrá vozovka odráží světla aut a také osvětlení kruhového objezdu může někomu vadit.


Za přechodem začíná odbočovací pruh k Penny marketu, který hlavně v ranních hodinách slouží spíše jako nástupní místo pro ty, které jejich příbuzní či známí vezou autem především do Českých Budějovic. To byl nejspíš případ i blonďaté slečny. Tu na přechodu míjí tmavá felicie, slečna jí zamává a hned se vrací bez toho, že by se rozhlédla, jestli nevběhne do cesty jinému autu, když náhle změní směr chůze. O mnoho bezpečněji se nechová ani řidič škodovky, který jen lehce přibrzdí a bez blinkru se otočí proti všem předpisům v křižovatce, pak několik metrů couvne a staví slečně napůl v odbočovacím a napůl v jízdním pruhu. Přisedá ještě další kamarád a auto vyráží. Snad dojeli všichni v pořádku. Podobný nešvar je právě tady vcelku běžný a dost často to má řidič, který za takovým taxikářem jede, jen tak tak, aby se se skřípěním zubů vyhnul kolizi. Přitom v tu dobu bývá ještě parkoviště vedle poměrně prázdné, takže se dá takovému hazardování snadno předejít. Ale zpět k chodcům.


Ti mají vžitou představu, že mají absolutní přednost vždy, když vstoupí do vozovky. Může to být ale tragický omyl. Právo přednosti se na ně vztahuje pouze tam, kde je vyznačený přechod pro chodce a ani pak není možné vstoupit do vozovky těsně před projíždějícím vozidlem. Lidské tělo je přeci jen křehčí než karosérie vozidla, které navíc potřebuje k bezpečnému zastavení delší dobu. Na druhou stranu je třeba říct i to, že někteří řidiči nejsou schopni obětovat patnáct sekund a pustit přes přechod chodce, který zcela v souladu s pravidly stojí u přechodu a hodlá přejít na druhou stranu vozovky.


Pět minut před půl osmou najednou zhaslo veškeré osvětlení komunikace a i když denní světlo začínalo nabývat na intenzitě, právě tohle bývá nejkritičtější chvíle pro chodce. Zejména v tomto období, kdy pestrostí barev a hlavně bezpečnostními prvky jejich oblečení zrovna neoplývá. Na autobusové nádraží přijíždějí další ranní spoje a chvíli poté už se chodci v menších i větších skupinkách trousí přes přechod. Ku cti jim je třeba přičíst, že přes zebru se nikdo z nich zase až tak neloudá. Pokud se týká řidičů, ti jsou za tu hodinu disciplinovanější spíše na příjezdu ke kruhovému objezdu než ti, kteří míří z kruháče směrem z města. Možná je to dáno i tím, že automaticky snižují s blížící se kruhovou křižovatkou rychlost, zatímco ti, kteří z ní vyjíždějí, nechtějí stát hned po pár metrech znovu u přechodu. Naprostá většina řidičů ale byla vůči chodcům ohleduplná a totéž lze poznamenat i na adresu chodců. Pokud bych to mohl zobecnit, lépe se na přechodu chovaly malé školní děti a ženy. Středoškoláci měli s koncentrací na silniční provoz větší problémy a vozovku přecházeli spíše automaticky bez většího rozhlížení. Pochvalu si zaslouží chodci i za to, že po celou dobu strávenou u jednoho z nejfrekventovanějších přechodů nikdo z nich se nerozhodl přejít silnici ať už z autobusového nádraží nebo na něj mimo přechod.