Má zajistit bezpečné přecházení hlavně pro děti a jejich rodiče, kteří míří do mateřská a základní školy. Přecházení v tomto místě bylo vždy velmi nebezpečné. Nově je okolo silnice také chodník.

Práce zaplatila obec z rozpočtu a částečně přispěl Jihočeský kraj dotací ve výši sto sedmdesát tisíc korun. Do budoucna obec počítá ještě s umístěním červeného zpomalovacího pásu a zebrou přes silnici. Počítá se také s rekonstrukcí vozovky, protože koleje od kamionů jsou stále hlubší. Opravu slíbilo Ředitelství silnic a dálnic v první polovině roku 2018.

Ladislav Beran