Od včerejška je vše jasné. „Pravidla pro splouvání Vltavy ze Soumarského mostu po most v Pěkné zůstávají,“ potvrdila včera dopoledne tisková referentka Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava ve Vimperku Jana Zvettlerová.
Splouvání zmíněného úseku řeky bude možné podle kritérií, která platila doposud až do konce povoleného splouvání, tedy do 31. října. Jedinou podmínkou pro vhození lodě na vodu je registrace v internetovém systému. Ten zatím není na druhou polovinu prázdnin v provozu. „Bude spuštěn v pondělí 26. července v devět hodin ráno,“ upřesnila Zvettlerová.
Registrace:
na www.npsumava.cz., jeho provoz je 8 – 11.30, 12– 16.30 h.
– Registrace je automaticky zrušena a platba vrácena, pokud je výška hladiny pod limitem 50 cm a nebo naopak nad 61cm.
– Pro určení režimu splouvání je rozhodující stav v daný den v 8.00 hodin. Závaznou registraci je možné zrušit do jednoho týdne před vyplutím.