Málokdo ale ví, že je současně autorkou a své vlastní příběhy i píše. V poslední době se renesanční paní Študlarová začala věnovat také poezii. Její kniha Pravěké básničky obsahuje krásné ilustrace a vtipné básně, jejichž text je podložen fakty a dlouhým studiem tématu druhohorních zvířat samotnou autorkou. Ve středu 12.6.2019 představila Zdeňka Študlarová tuto svoji knížku dětským čtenářům na oddělení pro děti a mládež. Dětští návštěvníci si sami mohli zvolit, které pravěké tvory se za pomoci autorky zkusí naučit nakreslit. Nakonec padla volba na chasmosaura, ichthyostega, liopleurodona, nanotyranna a quetzalcoatla. Současně si v knihovně mohli prohlédnout vystavenou pravěkou abecedu, neboť na každé písmeno dokázala autorka nalézt název pravěkého zvířete a jeho obrázek namalovat. Výstavku je možné si prohlédnout na oddělení pro děti a mládež do konce června.

Program byl součástí Prázdninového pasu, která každoročně vydává město Prachatice. Aktivity, které jsou jeho součástí, probíhají v pro děti nejkrásnějším období roku. Knihovnice oddělení pro děti a mládež přejí všem svým čtenářům i ostatním dětem plno krásných prázdninových zážitků a těší se na setkání v novém školním roce.

Lucie Jiraňová