„Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám bylo obtížné poškozené místo najít. Naštěstí se však jednalo o oblast, která nemohla ohrozit naše občany. Náklady na nalezení praskliny činily šest tisíc korun. Nyní čekáme na fakturu za opravu,“ uvedla starostka obce Marie Zídková.