Podle mluvčí společnosti ČEVAK Jitky Kramářové tak město Prachatice díky těmto stavbám bude moci daleko spolehlivěji využívat místní zdroje vody z pramenišť na úpatí Černé hory a Libína. „Voda je strategická surovina. Je proto rozumné využívat její zdroje přímo z okolí města s minimálními náklady a posílit tak celkovou spolehlivost zásobování města pitnou vodou, zajištěnou rovněž z vodárenské soustavy. Jsem přesvědčen, je to je přínosné nejen pro nás, ale i pro další generace,“ řekl starosta Prachatic Jan Bauer.Vodojem Fefry u Prachatic.Vodojem Fefry u Prachatic.Zdroj: Deník/Jana Vandlíčková

„Nový vodojem stojí nad internátem střední pedagogické školy a jeho dvě komory pojmou cekem tisíc metrů krychlových vody. Jen pro zajímavost, průměrná denní spotřeba v celém městě je zhruba 1300 metrů krychlových. Doplní stávající 129 let starý vodojem Fefry, jehož kapacita je čtvrtinová. Tím se nejen zlepší bezpečnost dodávek pitné vody, ale i vyrovnají tlakové poměry v části města Na Sadech a Zlatá stezka,“ řekl Radim Rouče, ředitel pro strategický rozvoj společnosti ČEVAK, která vodohospodářský majetek města spravuje. Výstavba nového vodojemu trvala 17 měsíců a náklady představují více než 29 milionů korun včetně DPH.

Druhý z vodojemů je určený pro zásobování obyvatel lokality Libínské Sedlo. Dvě železobetonové komory pojmou celkem 100 m3 vody. Náklady na stavbu za cca šest milionu korun částečně pokryje dotace ministerstva zemědělství.