Jednání zastupitelů začalo v pondělí 1. dubna ve tři odpoledne. O dvacet minut později starosta Martin Malý (Nezávislí) musel jednání ukončit. Zsolt Keczkeméthy (Nezávislí) předem oznámil pozdní příchod a koalice Nezávislých, ANO, ČSSD s podporou Zdeňka Kollara (KSČM) nedokázala deseti hlasy schválit program jednání. Růžena Štemberková (KDU-ČSL) navrhla zkrácení programu s tím, že jedenáct odložených bodů chtějí projednat na do měsíce svolaném zastupitelstvu. Protinávrh neprošel. „Třicet dva bodů programu krát nějaký čas znamená, že bychom tu seděli opětovně dlouho do noci. Stále si stojíme za tím, že jednání by měla být častější s nižším počtem bodů.Navrhli jsme proto odložit body, které potřebují dostatečný čas na projednání a vyjádřit by se k nim měli či mohli také obyvatelé města,“ zdůvodnila. Jan Bauer (ODS) doplnil, že opozice chce kratší a častější jednání zastupitelů.

Starosta Martin Malý po konzultaci s tajemníkem úřadu Karlem Paškem chtěl vyčkat příchodu jedenáctého člena koalice. Ukázalo se, že jedenácti členná koalice je velmi křehká. Opozice totiž nezaváhala a Růžena Štemberková předložila nový návrh: „Jedna třetina zastupitelů žádá o svolání jednání v jiném nejbližším možném termínu.“ Tomu už starosta musel vyhovět a jednání ukončil. „Nic podobného se v Prachaticích ještě nestalo,“ zkonstatoval při odchodu Jan Bauer, bývalý starosta.

Starosta Martin Malý ještě v pondělí 1. dubna odpoledne svolal nové jednání zastupitelů. Podle žádosti opozičních zastupitelů tak učinil neprodleně a jednání se bude konat v nejbližším možném termínu. Jednání zastupitelů Prachatic se proto uskuteční v pondělí 8. dubna od 12 hodin. Jeho program ale zůstal stejný, má i nadále třicet dva bodů jednání.

Prohlášení opozičních zastupitelů Prachatic  

Neochota komunikovat a naprosté válcování opozice zapříčinilo ostudu, kterou 4. jednání zastupitelstva skončilo ještě dříve, než mohlo začít. Současná městská koalice vedená starostou Martinem Malým nebyla schopna zajistit ani křehkou většinu pro schválení programu.

Vedení města se vymstila neochota pořádat jednání zastupitelstva v častějších termínech, což opoziční zastupitelé dlouhodobě požadují. Na dnešní jednání bylo navrženo velké množství bodů programu mimořádného významu, které evidentně nebylo možné projednat v časově přijatelné době. Případné vystoupení veřejnosti, které je dle jednacího řádu možné až na konci programu, by tak pravděpodobně proběhlo až v pozdních nočních nebo ranních hodinách.

Proto jsme jako opoziční zastupitelé podali návrh na rozdělení navrženého programu do dvou samostatných jednání s tím, že na probíhajícím jednání by byly řešeny body s termínovou prioritou. Body méně časově naléhavé a současně vyžadující dlouhé projednání by byly odloženy na jednání následující.

Vedení města na náš konstruktivní návrh nepřistoupilo a raději jednání zrušilo. Dojde-li odložením zastupitelstva k prodlení v důležitých bodech, například ztrátě dotací, odpovědnost padá jedině na hlavu současného vedení města pod taktovkou starosty Martina Malého.

Zastupitelé města zvolení za ODS, Živé Prachatice, PRO Prachatice a KDU-ČSL