Papír, plasty, ale také staré šaty nebo nápojové kartony. To všechno Prachatičtí třídí. A třídí stále lépe. Meziroční výsledky jsou tak uspokojivé, že se vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Prachaticích Marie Peřinková nerozpakuje pochválit také kvalitu třídění. I v ní se prý obyvatelé města rok od roku zlepšují.

Jedině kontejnery na použité potravinářské tuky se ve městě nesetkaly s větší oblibou. „Třídění tohoto odpadu nemá příliš velkou odezvu, za loňský rok bylo v kontejnerech shromážděno pouze 65 kilogramů olejů. S velkým zájmem se naopak setkávají žluté plastové pytle, které používáme v centru města a každý zájemce si je může vyzvednout na našem odboru," konstatovala Marie Peřinková.

A Prachatičáci se postupně učí také třídit nápojové kartony. Už v roce 2009 přesáhli jednu tunu tohoto vytříděného materiálu a toto číslo se každoročně zvyšuje. „Nápojové kartony je možné nosit do barevných kontejnerů na plasty. Jejich roztřídění později zajišťuje třídící linka.

A svou oblibu si získaly velmi rychle i kontejnery na obnošené šatstvo. Ty jsou zatím ve městě dva a jsou majetkem města, jehož pořízení město stálo přibližně čtyřicet tisíc korun. Že to nebyly vyhozené peníze, dokazují prostá čísla.
„Kontejnery na šaty tady máme pouhé tři měsíce, lidé už do nich ale vyhodili téměř devět tun textilu. Možná by stálo za to ještě jeden kontejner přikoupit. Nádoby jsou ale dosti objemné a není jednoduché je po městě rozmístit tak, aby byly přístupné pro obyvatele i firmu provádějící jejich vývoz," uvedla Marie Peřinková, podle níž by se další kontejner na textil mohl eventuálně objevit v plánovaném sběrném dvoře.

Zatím ale dva takové kontejnery stačí. „Z vlastní zkušenosti i z poznatků mých kamarádek vím, že úklid skříní není moc oblíbená činnost a musí na ní být ta správná chuť. Takže určitě neběháme ke kontejneru na šatstvo s jednou děravou ponožkou, ale vezeme tam větší množství," vysvětlila s úsměvem Marie Peřinková.

Na otázku, zda by ve městě nemohlo být kontejnerů ještě více, odpověděla, že podle všeho se město pohybuje na hranici současných možností systému. „Uvědomujeme si, že kapacita je na některých lokalitách nedostatečná, ale zvýšení četnosti svozu ještě nepřinese kýžený efekt v tom, že následné množství vytříděných odpadů bude podstatně vyšší," podotkla vedoucí odboru životního prostředí.

Třídění odpadů je totiž sice ekologicky velmi pozitivní jev, město ale jako správný hospodář nesmí zapomínat také na ekonomickou vyváženost systému. „Vytříděný odpad nezpracováváme v místě, ale dopravujeme jej ke zpracování a v tom případě už hraje velkou roli vytíženost dopravního prostředku, nejenom z hlediska nákladů. Doprava také poměrně významným způsobem zatěžuje životní prostředí," uzavřela vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Prachaticích Marie Peřinková.