Účastníci výroční členské schůze shlédli videoprojekci o plnění úkolů za rok 2017. Jednotlivé akce v tomto roce byly natáčeny členy této organizace a jejich plnění slovy doprovázela předsedkyně základní organizace přítelkyně Prokešová. Úkoly byly směrovány především do vzdělávání členů naší základní organizace, a to od začínajících včelařů až po zkušené včelaře. Rovněž tak videoprojekce ukázala, jak se má prakticky provádět léčení včelstev, a to v jednotlivých ročních obdobích.

Zkušenosti získávali naši včelaři nejen na přednáškách, ale i na zájezdech, které v roce 2017 byly směrovány nejen na Moravu, ale i na Slovensko.

Na výroční členské schůzi převzali členové, kteří v roce 2018 dosáhnou životní jubilea, a to od 60 let a výše, dárkové balíčky.
Vlastní organizace zajišťuje pro naše členy potřebné vybavení pro chov včelstev, a to formou dotací anebo společných nákupů. V roce 2017 to byly podložky do úlů a sklenice na med.

Na schůzi byla projednána i otázka členské základny, která se neustále rozšiřuje. Projednali jsme otázku těch včelařů, kteří chtějí umístit včelstva na území naší organizace, aniž by měli trvalé bydliště v našich lokalitách, především se jedná o včelaře působící v Praze a okolí.
Nemalá pozornost na dnešní členské schůzi byla věnována i hospodaření. Úkoly v roce 2017 byly splněny beze zbytku a podařilo se zajistit akce na dobré úrovni jako je konání plesu, oslavy sv. Ambrože, kurzy odlévání svíček, zahraniční zájezd, návštěvy divadla v Praze, zájezdu na poznávání Šumavy, návštěva včelařů ve Frayungu.

Členové naší základní organizace byli informováni o založení kroužku mladých včelařů při Základní škole ve Vodňanské ulici, který vede učitel této školy, člen naší organizace, přítel Jaroslav Pangl.

Nemalá pozornost byla na dnešní schůzi věnována i spolupráci s Městem Prachatice. Svědčí o tom i dlouholetá účast představitelů na jednání našich schůzí. Členská schůze poděkovala vedení města za dosavadní pomoc naší základní organizaci a vyslovila přesvědčení, že při našich akcích budeme propagovat a reprezentovat naše město.

Rok 2017 byl pro naše včelaře poměrně příznivý, což se projevilo na dobrých výnosech medu. Naše základní organizace má 144 členy, kteří se snaží poskytnout kvalitní med pro naše spoluobčany a v této věci budeme pokračovat i v roce 2018.

Na VČS vystoupili i představitelé města, a to starosta Martin Malý a tajemník města Ing. Karel Pašek. Ve svých vystoupeních hodnotili dobrou spolupráci mezi naší organizací a městem a poděkovali naší základní organizaci za dobrou reprezentaci našeho města.
Plán naší ZO na rok 2018 stanovuje náročné úkoly, především ve vzdělávání našich členů, reprezentace naší činnosti nejen v naší republice, ale i v zahraničí a nezapomíná se ani na kulturní činnost.

Vladislav Ženíšek, jednatel ZO ČSV Prachatice