Přednáška byla zaměřená na chov včelích matek. Naši včelaři si mohli v praxi sami udělat některé prvky, které jsou zapotřebí pro chov matek. Především si vyráběli misky ze včelařského vosku, mohli si přelarvovat vajíčko a v neposlední řadě si vyzkoušet umístění matečníkových misek na lišty, které se pak vkládají do jednotlivých úlů.

Přítel Toman fundovaně vysvětlil celý postup a princip chovu včelích matek. Zároveň při této přednášce předvedl našim členům způsob naplňování materiálu do oplodňáčku, byli jsme svědky, jak se odebírají mlaďušky a se dále umístí do oplodňáčku, ke kterým se přidá matečník před vylíhnutím nebo neoplozená matka.

V naší základní organizaci jsou členové, kteří se rovněž zabývají chovem matek, jako např. Jan Häusler, který nám předvedl přednášku v loňském roce na své včelnici.

Cíl této přednášky byl jasný. Porovnat jednotlivé styly při chovu matek, a protože jsem se obou přednášek zúčastnil, můžu říci, že princip chovu matek je v podstatě stejný.

Samozřejmě naší členové obdrželi i jiné informace, především o způsobu léčení včelstev a rovněž se probírala i politika poskytování dotací. Můžu říci, pokud se týká dotací, nevypadá situace růžově. Snaha naší vlády je co nejvíce šetřit a nejsem si jist, že pokud se týká šetření na včelařích, jestli je to správná cesta. Pokud se týká současné situace, a vzhledem k současným povětrnostním podmínkám, nevypadá situace dobře.

Na zpáteční cestě si naši členové prohlédli krásnou krajinu Šumavy a už se diskutovali o zájezdu do Rumunska, který organizujeme ve dnech 4. až 9. června, jehož cílem je poznat přátele včelaře a způsob chovu včel v těchto podmínkách.

Vladislav Ženíšek, jednatel ZO ČSV z.s. Prachatice