Pozvání k diskuzi přijalo 118 občanů, vedení města – pan místostarosta, členové Rady města a další zastupitelé.


Mgr. Hana Mrázová, členka rady a politička zodpovědná za MA21 přivítala všechny přítomné občany i hosty. Úvodní slovo přednesl místostarosta PaedDr. Jan Klimeš, následovalo promítnutí reportáže o stavu a způsobu řešení loňských podnětů. Poté se řízení diskuze ujala Dana Diváková pověřená kanceláří Zdravých měst. Do programu bylo zařazeno i promítání filmu NSZM „Odpovědné chování měst", ve kterém Prachatice představují svou činnost na úseku dobrovolnictví.


Předseda NSZM a zastupitel města Litoměřice MGR. Petr Herman se přítomným svěřil, že dění v Prachaticích pravidelně sleduje a rád se vrací nejen kvůli kouzlu města, jeho příjemné atmosféře, ale především kvůli setkáním jako je toto.


O pohodu návštěvníků se postarali studenti Stření školy Vimperk „NERUDOVKA" i s vedoucím odborného výcviku Antonínem Olahem, kteří zajistili občerstvení včetně obsluhy a za svou práci si v závěru vyslechli zasloužený potlesk. Poděkování patří i studentkám Střední pedagogické školy, které nejen pohlídaly dětí, ale aktivně přispěly svými náměty u stolu Názory mladých.


Diskuse u každého z osmi stolů rozdělených dle témat byla velmi plodná, celkem bylo zapsáno 117 podnětů či návrhů. U každého stolu, se museli diskutující dohodnout na dvou nejdůležitějších, dohromady šestnáct, ze kterých přítomní občané hlasováním pomocí duhových kuliček vybrali deset s nejvyšším počtem hlasů. Zda vidí priority stejně i občané města Prachatice, kteří se fóra nezúčastnili, ověří v následujících dnech anketa, a poté bude s výsledkem seznámeno zastupitelstvo.

Které podněty se dostaly u jednotlivých stolů do popředí?

Životní prostředí
Dejme život nepotřebným věcem – vytvoření místa pro odložení nepotřebných věcí, které mohou ještě někomu posloužit
Podzemní kontejnery

Rozvoj města, zaměstnanost, podnikání, investice, občan a úřad
Realizovat úpravy Malého náměstí
Využít místní zdroje pitné vody

Sociální oblast, bezpečnost a prevence
Taxík MAXÍK – rozšířené využití v celém ORP, včetně řidiče, víkendů a večerních hodin
Rozšíření kapacity Domova seniorů, Domov Matky Vojtěchy

Doprava, parkování, stav komunikací
Úprava křižovatky u katastrálního úřadu pro chodce
Dokončit obchvat města Prachatice

Školství, výchova, vzdělávání
Nová budova Dřípatky
Podpora Motessori školičky a II. stupně Montessori na ZŠ Národní

Kultura, sport, volný čas, cestovní ruch
Řešení knihovny
Spolkový dům pro neziskové organizace

Zdraví obyvatel, zdravý životní styl
Pítka po městě
Zubní lékař – navýšení počtu lékařů

Názory mladých
Kulturní centrum pro mladé – klub na koncerty, workshopy, besedy
Oprava světe před ZŠ Zlatá Stezka a VDI Otava

Anketa bude probíhat elektronicky na webu města. http://www.prachatice.eu/dotaznik/index.php/371749?lang=cz


Zahájení hlasování v pondělí 20. února, ukončení v neděli 12. března.


Děkujeme všem za vznesené názory a připomínky, očekáváme a přejeme si výraznou odezvu v anketě a těšíme se na vaše další názory, podněty i na příští společná setkání.


Marie Peřinková, koordinátorka MA21