Nejprve to byl bowlingový turnaj o „Velikonoční pomlázku“, tento turnaj vyhrál Ota Nevšímal, který naházel 132 bodů, 2. místo obsadil Josef Krejča a třetí byla Eva Majerová. Zúčastnilo se šestnáct hráčů a dokonce i velká řada seniorských fanoušků.

Další turnaj v Ruském kuželníku o „Velikonoční kraslici“ se odehrál na zahradě Domova seniorů Mistra Křišťana. Za poměrně nepříznivého počasí získal 1. místo Jiří Ludačka, 2. místo Jaroslava Kouřilová a 3. místoobsadila Milada Kožková.

Obě tyto sportovní disciplíny jsou velice vhodné pro seniorský věk a podporují zdravý životní styl seniorů nejen při Dni Zdraví.

Karel Hrůza