Tentokrát mezi prachatické seniory zavítal zpěvák Josef Laufer a navíc se všichni přítomní dozvěděli mnoho novinek o SeniorPasech, SeniorPointech, elektronických receptech, ale i možnostmi nechat si změřit tlak, cukr v krvi a cholesterol. Partnerem akce bylo město Prachatice a SeniorPoint Prachatice. Na akci nechyběla ani hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská a starosta Prachatic Martin Malý.

Moderátorka Českého rozhlasu České Budějovice Ivana Šimánková provázela přítomné seniory celým programem. Senioři se sjeli nejen z Prachatic, ale i Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticc, Domova seniorů Pohoda Netolice, přišli senioři z domů s pečovatelskou službou, individuálně i z dalších okolních obcí. Celý sál byl zaplněn lidmi, kteří se přišli něco dozvědět a pobavit se. V úvodu vystoupil taneční soubor T.A.M. se skvělým pásmem pod vedením Mirky Machové.

Z místních se představil SeniorPoint Prachatice ukázkou kontaktního místa (trvale na Zlaté stezce 145, Prachatice, otevřeno každý čtvrtek od 10:00 do 17:00 hodin) a pracovníky, kteří přímo na místě vyřídili několik žádostí o SeniorPas. Vedoucí Jiří Gabriel Kučera na pódiu vystoupil společně s ředitelkou projektu Brno Marikou Kreuzerovou. Na stánku SeniorPointu byl představen i Katalog poskytovatelů slev a výhod pro osoby nad 55 let věku v Jihočeském kraji.

Lékárník Miroslav Gros z Lékárny Nemocnice Prachatice přítomné seznámil s e-recepty. Připravuje pro seniory samostatnou přednášku vč. lékové poradny, poradny odvykání kouření. Účastníci měli možnost nechat si změřit tlak od místní bývalé zdravotní sestry Aloisie Tomčányové, ale především od Dagmar Smitkové z prachatické pobočky hygienické stanice, která zde byla s ředitelkou Krajské hygienické stanice České Budějovice Květoslavou Kotrbovou. Marie Ticháková z Poradny podpory zdraví z Českých Budějovic měla nejdelší frontu zájemců, měřila cholesterol. Celý stánek informoval také o podpoře zdraví, správném stravování, prevenci. K dispozici byla řada letáků, propagačních materiálů k prevenci zdraví.

Kampaň byla doplněna stánkem s Omalovánkami pro seniory a stánkem IQ zóna, kde byly hry a hlavolamy pro seniory na rozvoj paměti, zručnosti a pro zábavu.

V hlavním programu vystoupil nejprve se dvěma songy Martin Franze a poté zpěvák Josef Laufer, který přijel do Prachatic ve velmi dobré zdravotní kondici, po velmi náročné operaci. Mnohým dodal elán a návod, jak se nevzdávat. A ve svých 78 letech předvedl neuvěřitelný výkon. Zpíval s hudbou i bez hudby, zvládl všechny písně, tance, kreace, které si diváci – fanoušci přáli. Stejně tak všem, kteří si vyčkali, podepsal plakáty, fotografie.

Akce byla doplněna fotografiemi Hanky Rabenhauptové a fotografa Karla Rabenhaupta, která zaujala samotného pana Laufera a řadu přítomných, kteří se i po roce na fotografiích ze společného setkání poznávali.

Ivana Stráská do Prachatic na Seniorské hrátky přijela podruhé. V loňském roce v roli vicehejtmanky a letos v roli hejtmanky. Projekt je její dílo, její myšlenka. Proto je také patronkou Seniorských hrátek, na kterých byla přítomna po celou dobu.

Při akci se setkali senioři i s pracovníky krajského úřadu odboru sociálních věcí – vedoucí Pavlou Doubkovou, referentem pro seniorské a pro rodinné aktivity Michaelou Mottlovou, koordinátorem projektu, radními města Prachatice Janem Klimešem, Hanou Mrázovou a Janou Krejsovou, členem komise sociální a prevence kriminality Janem Dudkem, ředitelem hospice Robertem Hunešem, ředitelem Občanské poradny Zdeňkem Krejsou, vedoucím Domova Matky Vojtěchy Luďkem Zímou, předsedy a zástupci seniorských organizací a klubů.

Hanka Rabenhauptová