Přibližně tisíc balíčků připravilo na prachatické radnici přibližně sedm dobrovolníků Hanka Rabenhauptová, Jana Hulešová, Petra Popová, Ilona Horálková, Jiří Machart, Hana Kindlmanová nebo Miroslav Lorenc. Nabalíčkované pokyny pro seniory i s telefonním číslem na krizovou linku pak dva dobrovolníci rozvážejí či roznášejí seniorům ve městě. "Roznášíme podle potřebnosti," zhodnotila Hanka Rabenhauptová, která také poslala fotografie z příprav i roznášky.

V šití roušek pomohl Dům dětí a mládeže Prachatice, Dobrovolnické centrum Prachatice a Jana Mistrová MIJA GROUP, s.r.o. Volary.

V seniorské obálce najdou vedle I.C.E, karty, kontakty na Dobrovolnické centrum Prachatice (728 576 381) a seskupení lidí pod názvem Prachatičáci si pomáhají, také jednu roušku, číslo na Call centrum města Prachatice (zřízené pro seniory v nouzi) a pohled od dětí města Prachatice pro potěšení.

Prachatický starosta Martin Malý prostřednictvím aplikace mobilní rozhlas řekl: "Vyzývám nejvíce ohrožené skupiny obyvatel - seniory a spoluobčany se zdravotním postižením - aby pokud možno nevycházeli ze svých domovů. Pro ně je možné zajistit nákup a dovoz základních potravin, hygienických potřeb a léků, především prostřednictvím spolupracujících registrovaných sociálních služeb, jako jsou Pečovatelská služba, Český červený kříž, Dobrovolnické centrum a některé další."

S jakýmkoliv dotazem a se žádostí se mohou Prachatičtí obrátit na městem speciálně zřízené telefonní číslo 388 607 607.


"Zároveň žádám všechny spoluobčany, aby v rámci svých možností, na ulici, v obchodech, úřadech, dopravních prostředcích a jinde používali ochranné roušky nebo si při kontaktu s ostatními lidmi alespoň jiným vhodným způsobem zakrývali dýchací cesty a zachovávali mezi sebou dostatečný odstup," nábádá starota Prachatic Martin Malý. Výzvy prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas zaregistrovaní zájemci dostávají informace do svých e-mailových schránek nebo mobilních telefonů.