Celá konference se nesla v duchu mezigeneračního soužití, dobrovolnictví v institucionálním ukotvení na úrovni obcí, krajů a státu. Prezentovány byly možnosti politiky dobrovolnictví, včetně zahraničních zkušeností.

O Významu dobrovolnictví v kontextu rodinné politiky odprezentovala docentka Tatiana Matulayová, vedoucí katedry sociální práce na Univerzitě palackého v Olomouci. O Koncepci rozvoje dobrovolnictví v ČR z Ministerstva vnitra ČR promluvili Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality a Nataša Diatková. Do historie vstoupil a o současnosti mluvil k dobrovolnictví – komunitnímu dobrovolnictví ve svém vystoupení Jiří Tošner, zakladatel HESTIA – Centra pro dobrovolnictví. Hovořil také o nové Aplikaci do mobilu dobrovolnictví, kterou vyvíjí studenti Jihlavské univerzity.

Další možnosti dobrovolnictví v knihovnách představila Libuše Nivnická, místopředsedkyně Svazu knihovníků a informačních pracovníků, ředitelka Mahenovy knihovny v Brně.

Aktivní lidé žijí déle, dobrovolníci jsou aktivní a z toho vyplývá, že dobrovolnictví žijí déle.

V druhé části konference, které se zúčastnili zástupci ministerstev, ředitelé zařízení a institucí, kde dobrovolníci působí, zástupci dobrovolnických center, ale především zástupci krajů a samospráv, dobrovolníci a další hosté, Záštitu nad konferencí přijali poslankyně a poslanci Parlamentu ČR Miroslava Němcová, Jan Bauer, Pavla Golasowská a Jana Krutíková.

V druhé části začala konference dokumentem z Irska, IRSKO je takovou vlajkovou lodí dobrovolnických aktivit. Kuřim – TOS Kuřim a jeho dobrovolnictví představil Jiří Michele , oblast strojírenství, jak zajišťují pomoc v regionu, vychovávají si za sebe zástupce, mají firemní školku, pracují se seniory.

Prachatice se představily v několika rovinách s konkrétními příklady dobré praxe – dobrovolnictví celkově – místa, lidé, formy, Dobrovolnické centrum Prachatice a spolupráce s městem, firemní dobrovolnictví Městského úřadu Prachatice a dobrovolnictví zaměřené na seniory, se seniory a mezigenerační dobrovolnictví.

Filmem z Bavorska o aktivním občanství, angažovanosti občanům, vícegeneračních domech, dobrovolnických centrech - agenturách, o klasicky fungujících spolcích byla završena další část. Dana Žižkovská, krajská koordinátorka, představila Koncepci seniorské politiky a dobrovolnictví, Rodinné seniorské politiky, hovořila o Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň - Politika stárnutí v krajích, ale také představila Seniorskou obálku.

Hanka Rabenhauptová