Na začátku návštěvy je přivítal starosta města Martin Malý a poutavě jim vyprávěl o historii renesančního města. Nezapomněl připomenout slavné dějiny města, které jsou spojovány se solnou stezkou. Od historie se malí návštěvníci přenesli do současnosti.

Povídali o tom, jak se těší do školy, a měli spoustu otázek, které se týkaly samotného města Prachatice. A protože je ze všeho nejvíce baví hraní, naučil je starosta vyrábět vlaštovku z papíru. Při výrobě děti ani nedutaly a plánovaly si, jak si ji vyrobí ve školce.

Na závěr návštěvy zazpívali předškoláci za doprovodu kytary píseň My jsme muzikanti, jako poděkování za milé přijetí a malé dárečky, které si odnášeli do školky.

Při odchodu si ještě prohlédli Rožmberský sál a kancelář starosty a slíbili, že až budou školáci, přijdou se za starostou na radnici zase určitě podívat.

Lenka Houšková