Při průchodu lesem, v tichosti pod korunami stromů, si budou moci návštěvníci prohlédnout různé typy ptačích budek. Ty se budou velikostně a tvarově lišit podle nároků ptačích druhů, kteří si v nich dokáží budovat svá hnízda. U vstupu na stezku bude umístěna informační tabule shrnující nejen poznatky týkající se péče o ptactvo a biologické ochrany lesa, ale také představí ty ptačí obyvatele, kteří pravidelně hnízdí v lesních porostech obklopujících město Prachatice.

Stezka, která představuje environmentálně zaměřený vzdělávací prvek určený pro dospělé i dětské návštěvníky, vzniká za podpory Města Prachatice, a to na průřezu spolupráce tří subjektů Sdružení Dřípatka, z. s., DDM Prachatice a Městských lesů Prachatice. Pokud se chcete dozvědět, který druh si staví hnízdo v Rehkovníku nebo Sputce či jak vypadá Sovník, budka určená například i pro v minulosti v otevřené zemědělské krajině hojného a dnes již velmi vzácného ptáka roku 2018 – sýčka obecného.

Stezka ptačích budek v Prachaticích bude otevřena ve středu 4. dubna v 15 hodin, jen pár dní poté, co připomínáme Mezinárodní den ptactva (1.4.).