Od prvních jednání o záměru vybudovat areál k jeho otevření uplynulo sedm let. A jak poznamenal starosta Prachatic Martin Malý, takřka na den přesně. „Považuji za důležité připomenout, že celý projekt překlenuje celkem tři volební období. Poprvé o projektu nového sběrného dvora a kompostárny jednala rada města 25. srpna 2008," připomněl včera Martin Malý.


Podle jeho dalších slov bylo již před sedmi roky zřejmé, že se v budoucnu Prachatice stavbě takového areálu nevyhnou. „Bylo jasné, že si legislativní vývoj v oblasti nakládání s odpady do budoucna vynutí potřebu mít v Prachaticích moderní sběrný dvůr 
a kompostárnu," dodal.
Starý sběrný dvůr v Mlýnské ulici natrvalo zavře brány v pondělí. Hned následujícího dne začnou Prachatičtí vozit nepotřebný odpad z domácností do areálu za průmyslovou zónou v Krumlovské ulici. „Jeho výhodou je nejen velikost a lepší přístup, ale především rozšíření počtu kontejnerů a druhů odpadu," poznamenal Rostislav Eichner, jednatel Technických služeb Prachatice, které budou areál provozovat.
Pokud se týká kompostárny, která je samostatnou částí areálu, její roční kapacita činí 3200 tun navezeného biologicky rozložitelného komunálního odpadu.

 Podle jednatele Technických služeb města Prachatice Rostislava Eichnera bude areál v Mlýnské ulici následně využívat město jako skladovací prostory. „Veškerý materiál, který bude uložen ještě do starého sběrného dvora, má jeho provozovatel společnost Envisan-GEM za úkol do konce září kompletně odvézt a areál sběrného dvora vyklidit. To ale neznamená, že by starý sběrný dvůr zůstal bez využití. Sloužit bude pro potřeby města dál jako skladovací prostor pro uložení materiálu, který v rámci své činnosti vyprodukuje," uvedl.
Zástupci města, Jihočeského kraje, dodavatelských firem i provozovatele včera slavnostně otevřeli areál nového sběrného dvora. „Společnost Strabag převzala staveniště v červenci loňského roku a prakticky rok poté předala hotové dílo," uvedl Martin Malý, starosta Prachatic. Od prvotního jednání k záměru vybudovat nový sběrný dvůr a kompostárnu uplynulo téměř na den přesně sem let. V průběhu té doby se dvakrát změnilo složení zastupitelstva, bylo potřeba změnit územní plán a rovněž původní záměr, kdy se musel zamýšlený projekt na celý areál rozdělit vzhledem k dotačním podmínkám na dva samostatné, které odděleně řešily sběrný dvůr a kompostárnu.

Jak ve čtvrtek poznamenal starosta Martin Malý, předání nového sběrného dvora a kompostárny do užívání je bezesporu významnou událostí pro Prachatice. „V této chvíli naplňujeme legislativu, podle níž od letošního roku platí povinnost zpracovávat bioodpady. Ve srovnání s původním sběrným dvorem se navíc podstatně zkvalitní a rozšíří možnost dovézt více druhů odpadu, než tomu je doposud. Naším úkolem je nyní udělat maximum pro informovanost obyvatel města o možnostech nového sběrného dvora a kompostárny," dodal starosta.