Prachatická kotelna spaluje plyn od stálého dodavatele, který podle informací Petra Kolína plyn do Prachatic dodává zhruba deset let. „Dokázali jsme cenu plynu zafixovat do roku 2024,“ ujistil. Také proto při vyúčtování za loňský rok se cena za teplo snížila průměrně o korunu padesát. „Odběratelům jsme vraceli a předběžná cena stanovená na letošní rok zůstala ve stejné výši jako v roce předešlém,“ upřesnil Petr Kolín. Teplárna disponuje dvěma kogeneračními jednotkami a zbytkové teplo dokáže využít.

Dodávky plynu jsou podle jednatele TS Prachatice stabilní, ale pro případ, že by došlo k výpadku, je společnost připravena do několika dnů přejít na topení lehkým topným olejem. Nádrže na něj jsou v prachatické kotelně zčásti zaplněny a pokud by došlo k jejich aktivaci, další dodávku firma doveze dodavatel do dvou dnů. „Olej můžeme využít i v případě tuhé zimy, kterou už jsme tu dlouho neměli,“ doplnil vedoucí provozu kotelny Kamil Sedlecký. Prachatická teplárna má kotle tři, Františka, Herberta a Jaromíra. Jeden dokáže spalovat pouze plyn, u zbylých dvou je možné kombinovat plyn a LTO. Přepojení na jiný zdroj paliva trvá zhruba půl hodiny. „Naši odběratelé změnu nepostřehnou a zima jim nehrozí,“ ujistil Petr Kolín.

U Fefrovských rybníků bude v červnu položen nový protismykový povrch. Asfalt bude nový až k Americké zatáčce.
Na Fefry se silnice zavře úplně, u Vimperka provoz řídí semafor

V průběhu prohlídky teplárny Ondřej Knotek několikrát „vyseknul“ poklonu Petru Kolínovi a všem dvaadvaceti zaměstnancům Tepelného hospodářství Prachatice. „Prachatická soustava je v dobré kondici a zádech stabilního dodavatele plynu. V minulosti společnost chytře investovala do zvýšení energetické účinnosti. Poloha v blízkosti Temelínu umožňuje do budoucna vyřešit definitivní odklon od fosilních paliv jinou cestou než štěpkou nebo obnovitelnými zdroji,“ zkonstatoval. S úsměvem litoval, že nemohl vidět krokodýla, který byl mnoho let atrakcí prachatické kotelny.