Během prvního měsíce fungování prachatických městských radarů bylo přestupků tolik, že do konce července městská policie (MP) a přestupkoví úředníci zpracovali zhruba polovinu z nich. V červenci radary na obchvatu a u Základní školy ve Vodňanské ulici zjistily 7 668 přestupků, přesně řečeno tolik prachatičtí úředníci odeslali výzev k zaplacení pokuty za porušení pravidel. Prachatickému deníku to potvrdil Luboš Kvasnička, vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy MěÚ Prachatice. „Zklidnění dopravy v srpnu je viditelné. Odesláno bylo 4 321 výzev k zaplacení pokuty,“ uvedl.

Výsledky měření radary odesílají na služebnu městských strážníků, odtud pak putují na přestupkové oddělení odboru vnitřních věcí. „V srpnu bylo nejrychlejší auto s německou značkou ve směru na Volary, řidič jel stokilometrovou rychlostí,“ řekl Ivo Novotný, ředitel MP.

Nejnižší výše pokuty je podle Zdeňka Filipa, vedoucího odboru vnitřních věcí, 600 korun. „Částka se úměrně zvyšuje podle toho, jak vysoká je naměřená rychlost,“ vysvětlil. Jan Klimeš, místostarosta Prachatic, dodal, že při sestavování tabulky se Prachatičtí inspirovali u měst, která už radary mají.

Přehledná tabulka pokut za rychlost v Prachaticích.Zdroj: MěÚ Prachatice

Město od provozovatelů aut vybralo zatím 3,6 milionu korun. Na otázku, jak s financemi za přestupky naloží, Jan Klimeš řekl, že rozhodnutí padne za pár měsíců podle reálných čísel. „Nejprve rozhodneme, zda si radary budeme dál pronajímat, nebo je koupíme,“ vysvětlil. Dodal, že už při úvahách o je᠆jich instalaci se vedení města shodlo na tom, že zisk z radarů využije prioritně na investice do dopravní infra᠆struktury, tedy na opravy silnic a chodníků ve městě.

Hlídají rychlost:

- Za červenec úředníci odeslali 7 668 výzev na zaplacení pokuty za překročení rychlosti na výpadovce na Volary a ve Vodňanské ulici.
- V srpnu to bylo 4 321 výzev.
- Úředníci mají k dispozici tabulku, podle které určují výši částky.