Už zjara příštího roku by se na deseti místech v centru Prachatic měly podle slov Marie Peřinkové, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Prachatice, objevit chytré odpadkové koše. „Vytipovali jsme deset míst, kde mohou koše stát s tím, že právě v centru nádoby na tříděný odpad chybí,“ vysvětila. Nádoby mají v sobě lis a tudíž vhozený odpad stlačí. „Proto se nemusejí vyvážet tak často jako koše běžné,“ zdůvodnila. Chytré koše se jmenují Big Belly, v překladu velké břicho, a pohání je solární energie. Prý umějí také vyslat signál, že chtějí vysypat. V centru Prachatic lidé budou třídit jen plast a papír. Na směsný odpad zůstanou koše původní.

Mustr na koše, které umějí rovnou lisovat odpad a tím šetřit pohonné hmoty svozových vozidel, si odbor životního prostředí MěÚ Prachatice vzal v Praze. Tam na několika místech takové koše mají.

Prachatičtí navíc jejich nákup z části zaplatí z dotace. Podle slov šéfky odboru Marie Peřinkové získali Prachatičtí přes dva a půl milionu korun dotačních peněz. „Za ně nakoupíme nejen deset lisovacích košů a dalších sto padesát popelnic na bioodpad, ale také popelnice na papír a plast pro majitele rodinných domů a další velkokapacitní nádoby na třídění,“ popsala možnosti využití dotačních financí, které pokryjí pětaosmdesát procent nákladů na nákup.

Škoda jen, že během zimních měsíců není možné třídit bioodpad. „Navlhlý odpad v kombinaci s mrazem nádoby zničí, a tak v zimě lidé mohou bioodpad pouze přivézt do sběrného dvora,“ řekla Marie Peřinková. Hnědé popelnice jsou totiž od prosince do dubna uložené ve skladu Technických služeb.