Ale prý to kdysi ve středověku bylo možné. A při obléhání města tudy opravdu bojovníci utíkali. Proto se vedení prachatické radnice se rozhodlo, že chce o podzemí vědět více. „Vyzýváme proto všechny, kdo by o chodbách mohli něco vědět, aby se nám ozvali,“ uvedl Martin Malý, starosta Prachatic. Dodal, že to mohou být i příběhy, které si předávaly jednotlivé generace Prachatičáků. "Chceme slyšet a zaznamenat cokoliv, abychom se podle toho mohli rozhodnout," dodal. Dalším krokem pak bude geologický průzkum odborné firmy. „Pokud vyjde najevo, že chodby jsou a bylo by možné je propojit, chtěli bychom toho využít a někdy je pro turisty zpřístupnit. To je vlastně hlavním cílem našeho pátrání,“ zdůvodnil Martin Malý. Geologický průzkum by tak mohl ukázat, že existuje jen část chodeb: "Podle mého názoru by bylo možné i některé části by šly propojit až dodatečně. Ale to předbíhám."

Jisté je, že historické domy v centru města jsou podsklepené v několika patrech. "Možná by byla i varianta zpřístupnění některých takových sklepů. Ale asi jen v objektech, které vlastní město. Víme, že mnoho domů je v soukromém vlastnictví," doplnil prachatický starosta. Ti, kdo by chtěli radnici pomoc s mapováním prachatického podzemí, mohou informace sdělit na telefonním čísle 388 607 551 (Antonín Jurčo), na e-mailovou adresu: ajurco@mupt.cz, poštou na adresu MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice nebo osobně na MěÚ Prachatice, odboru stavebně správním a regionálního rozvoje, kontaktní osoba Ing. Antonín Jurčo, Velké náměstí 1 (Stará radnice).