Radim Rouče letos v březnu oznámil, že z prachatické radnice odchází. Působení ve vedení prachatické radnice ukončil k 31. květnu letošního roku. „Nejedná se o rozhodnutí, které bych jakkoliv plánoval. Zkrátka je přinesl život a nečinilo se mi úplně lehce,“ řekl Radim Rouče, když oznamoval, že končí. Pracovat bude v soukromém sektoru. Starosta města Jan Bauer proto po jeho odchodu vypsal transparentní výběrové řízení. „Přihlásila se dvojice uchazečů, které hodnotila komise složená ze zástupců vedení města a vedoucích úředníků. Jako nejvhodnějšího kandidáta doporučila Luboše Šafránka, kterého jsem dnes do funkce jmenoval. Předem jsem ještě požádal pana ředitele krajského úřadu o vyslovení souhlasu s tímto jmenováním, což je další podmínkou dle zákona o úřednících a zároveň zárukou, že jsme i z pohledu nezávislé instituce vybrali vhodného kandidáta,“ uvedl starosta Bauer v pondělí 12. června po jednání rady města.

Saxofon je velký koníček studenta ZUŠ ve Volarech Ivo Rolčíka. Při absolventském koncertu ukázal, jak moc ho hra baví a jak nástroj ovládá.
Ivo Rolčík si připravil pro volarské posluchače Velký nářez

Komise vybrala nástupce v podobě Mgr. Luboše Šafránka. Ten má podle informací z prachatické radnice v oblasti veřejné správy bohaté zkušenosti, a to jak v komunální politici, tak z pozice více než desetileté praxe na pozici vedoucího úředníka na ministerstvu vnitra v Praze.

Luboš Šafránek se narodil se v regionu, kam se nyní plánuje s manželkou a dvěma dětmi vrátit. „S ohledem na stávající pracovní povinnosti může nový tajemník nastoupit od září letošního roku, do té doby bude řízením městského úřadu pověřen vedoucí kanceláře starosty Milan Batysta. „Jsem přesvědčen, že Luboš Šafránek velmi rychle pronikne do problematiky řízení městského úřadu a bude dobrým partnerem úředníkům, politikům i občanům při správě našeho města,“ uzavřel Jan Bauer.