Z jedenadevadesáti nominovaných v letošním pátém ročníku cen Senior roku 2017 se prachatický SeniorPoint probojoval na třetí místo v kategorii Kluby. Vše, co prachatický SeniorPoint poskytuje, si totiž ocenění zaslouží. Nejde jen o místo, kde se senioři sejdou a popovídají si, ale také tam získají veškeré potřebné informace či kontakty na jednom místě.

Nadace Charty 77 udělila již popáté své ceny nejaktivnějším a nejpříkladnějším seniorům a seniorským klubům z celé republiky. Seniorem roku 2017 se stal Jiří Bárta a klubem roku Klub Aktiv České Budějovice. Do Zlaté síně SenSenu vstoupil profesor František Janouch.
Cenu Senior roku vyhlašuje Nadace Charty 77 v rámci svého projektu SenSen/Senzačních senioři. Cílem projektu je upozornit na výjimečné osobnosti z řad seniorů, ocenit jejich aktivní činnost, obětavost pro druhé i práci v komunitní oblasti. SenSen vyzdvihuje dnešní seniory jako nedílnou aktivní a vzdělanou část společnosti, která by neměla být opomíjena. Ocenění má inspirovat ostatní seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru.

Letošní ceny se předávaly pod záštitou MPSV v Pražské křižovatce. Mezi hosty byly paní ministryně Michaela Marksová, pražská primátorka Adriana Krnáčová, Jiřina Šiklová, František Janouch a další.

V pátém ročníku se sešlo 91 nominací. Navrhovaly je seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy, stálé kulturní a sportovní organizace.

„Porota to má pořád stejně těžké. Ať rozhodovala v prvním, anebo v letošním pátém ročníku. Desítky nominovaných, jeden lepší příběh než druhý. Mě těší, že se senzační senioři opravdu rozmnožili do celé republiky a že získávají to renomé ve společnosti, které jsme chtěli pomáhat vytvářet i naším projektem. Senioři nejsou žádní nabručení stařešinové. Jsou to lidé se zkušenostmi, znalostmi, s chutí pomáhat téhle společnosti a žít pokud možno naplno,“ doplňuje ředitelka nadace Charty 77 Božena Jirků.

Cena Senior roku 2017 – kategorie kluby:

1. Místo: Klub Aktiv České Budějovice
2. Místo: ÚSMĚV= ZDRAVÍ, Lovosice
3. Místo: Senior Point Prachatice a Mezigenerační klub při SŠ gastronomická, Blansko
Čestná uznání: Turistický klub Štětí, Centrum RoSa Praha, Klub seniorů Řepy, Klub pohádkových čtecích babiček a dědečků

Cena Senior roku 2017 - kategorie jednotlivci:

1. Místo: RNDr. Jiří Bárta, Univerzitní klub seniorů, Ostrava
2. Místo: Helena Vostrovská, Hradec Králové
3. Místo: Eduard Jedlička, Svitavy
Čestná uznání:Hana Čečková, JUDr. Jarmila Škvrnová, PhDr. Jaromír Schel, Eva Gutová, Jiří Eichner, Věra Seemanová, Jarmila Pláteníková

3. místo: Senior point Prachatice

Je to kontaktní místo pro seniory, kde je možné nalézt komplexní informace z oblastí života, které seniory zajímají, poskytuje informace o sociálních službách, úřadech, institucích, veřejných službách, dají se zde nalézt kontakty na seniorské organizace a informace o dalších systémech pomoci podpory seniorů. Je tu možnost popovídat si v přátelském prostředí, podílet se na akcích senioři seniorům atd. Zajišťuje systematické vzdělávání seniorů v různých oblastech (prevence kriminality, finanční gramotnost, ochrana práv spotřebitelů). Senior Point úzce spolupracuje s Jihočeským krajem. Je součástí pracovních skupin Komunitního plánování sociálních a doprovodných služeb, tvorby Plánů zdraví, Strategického rozvoje města aj. Jednoduše dává prostor k umu seniorů ve všech oblastech, další aktivity doplňuje i kulturními akcemi, výstavami a tvůrčími dílnami pro seniory. Senioři ze Senior pointu publikují na našich webových stránkách, podporují projekt Národní kronika.