„Zápis bude v letošním roce probíhat online na adrese www.portusprachatice.cz. Rodiče budou poté zváni jednotlivě k prohlídce interiérů skupiny,“ řekla Hana Bártová ze společnosti Portus Prachatice. Upřesnila, že skupiny navštěvují děti od jednoho roku věku až po nástup do první třídy základní školy. Péči o děti zajišťují v každé skupině dvě kvalifikované pečující osoby, kapacita každé skupiny je dvanáct dětí. Kvalitu poskytované péče a profesionalitu pečujících osob nově zaručí standardy kvality péče o dítě v dětské skupině, které přinesla novela zákona o dětských skupinách. Finančně bude nově provoz skupin zajišťovat Ministerstvo práce a sociálních věcí. Nově vznikl nápad na otevření registrované mateřské školy.

„Ta bude bude určena především dětem, které dochází do skupin,“ uvedla Hana Bártová. Otevření je plánováno na září 2022 a kapacita mateřské školy bude 15 dětí.