Jak sdělil prachatický místostarosta Jan Klimeš, díky úzké spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí v Českých Budějovicích, Hasičským záchranným sborem ČR a zodpovědnému přístupu spoluobčanů se situace zvládá dobře.

"Občané Prachatic jsou o aktuální situaci ve městě informováni prostřednictvím webových stránek a facebooku města, mobilního rozhlasu a místního bezdrátového rozhlasu a též prostřednictvím zveřejněných informací ve vývěsních skřínkách a na elektronických úředních deskách," dodal přenosové kanály informací.

Zdroj: Deník/ Leona Frölichová

Další opatření a kroky se dle jeho slov budou odvíjet od aktuální situace. "Nyní je předčasné o nich hovořit," míní.

Všechny instituce ve městě podle něj přijaly závazná opatření, uvedená v nařízení mimořádného opatření ze dne 27. července. Osobně má trochu obavu o svou rodinu. "Navíc jsem představitel samosprávy, a proto je pro mne prioritou zajištění zdraví spoluobčanů ve městě i v celém regionu," dodal s tím, že by rád poděkoval všem, kdo zajišťuje pomoc v tomto těžkém období. "Rád bych poděkoval za profesionální přístup všech složek integrovaného záchranného systému a především Krajské hygienické stanici České Budějovice, hasičům a vedení prachatické nemocnice," zdůraznil místostarosta Jan Klimeš.

Poděkování dle jeho vyjádření patří i za spolupráci vedení firmy InTiCa Systems a provozovateli zařízení, poskytující ubytování pozitivně testovaným občanům a agenturním zaměstnancům s nařízenou karanténou.