Klub I.P. nabízí pomoc a podporu dětem a mladým dospělým v nepříznivé životní či sociální situaci. Pracovníci Klubu, kteří jsou odborně vzděláni v práci s dětmi a mládeží, byli po celé odpoledne připraveni odpovídat na dotazy ohledně poslání a praktického fungování Klubu. Nejčastěji zazněly otázky, komu je Klub určen a proč jsou služby poskytovány anonymně. „Naší službu využívají děti a mladí lidé s nejrůznějšími životními těžkostmi. U nás na Klubu mají zajištěný bezpečný prostor, diskrétnost a také anonymitu. Tyto naše zásady slouží k ochraně našich klientů před stigmatizací, pomáhají jim se otevřít a svěřit se se svými problémy apod. Součástí naší pomoci je i odborné poradenství a základní krizová intervence,“ vysvětlila realizátorka Klubu I.P. Hana Bártová.

Po celé odpoledne byl Klub zaplněn dětmi, přišlo i několik rodičů a dalších návštěvníků. Kromě prohlídky prostorů, seznámení s pracovníky Klubu a pohodového povídání u kávy, si přítomní mohli prohlédnout výstavu fotografií, mapující činnost Klubu I.P. za posledních dvanáct měsíců.

„Výstava se skládala ze dvou částí. První část připomněla průběh loňské renovace interiéru Klubu. Druhá část byla zaměřena na praktické využití nového vybavení. Na fotografiích tak návštěvníci mohli vidět momentky z realizovaných preventivních programů, vzdělávacích aktivit, her a soutěží, které proběhly mezi srpnem 2018 a srpnem 2019,“ vysvětlila sociální pracovnice Klubu Markéta Šestáková.

Hana Bártová, realizátorka a sociální pracovnice NZDM Klub I.P.