Tropický den je meteorologický termín označující den, kdy maximální teplota dva metry nad zemí přesáhne 30° C. Jejich počet obvykle roste směrem k rovníku a klesá s nadmořskou výškou. V Česku se v průměru vyskytuje 14 tropických dnů ročně. Ale například v roce 1994 jich bylo 37. Ve výškách nad 1000 m n. m. se tropické dny v ČR vyskytují jen vzácně.


Tropická noc je taková, kdy minimální teplota dva metry nad zemí neklesne pod 20° C. V České republice se takové noci vyskytují nepravidelně a téměř výhradně jen v červenci a srpnu, ojediněle v červnu, v roce 2012 byla zaznamenána historicky první tropická noc v ČR již v dubnu.


Podle předpovědí mohla být tropická noc na úterý nebo ještě na středu. Ve středu by Česko měly zasáhnout silné bouřky.