Certifikáty předávali starosta města Jan Bauer a Andrea Tajanovská za Asociaci poskytovatelů sociálních služeb v ČR. Ocenění získali i krásné kytice z Krásenky a plakety s andělem z dílny Chelčického domova sv. Linharta. Celému předávání lahodila krásná hudba nevidomého muzikanta zpěváka Radka Žaluda. Slavnostnímu okamžiku přihlížela jistě stovka přítomných návštěvníků Společenského sálu Národního domu v Prachaticích.

Ocenění bylo předáno neformálním pečujícím" Zdeňku Bednářovi za velkou pomoc v péči o těžce zdravotně postiženou Marii, Za psychickou i fyzickou pomoc. Ivaně Jeřábkové za dlouhodobou pomoc sousedovi, která pomáhá i dnes, kdy žije v DPS. Aleně Zámečníkové za obětavost, trpělivost v péči o nemocného manžela společně s Domácím hospicem sv. Jakuba Prachatice. Daně Schneiberg za dobrovolnictví, pomoc a podporu svému dlouholetému kamarádovi, tč. v hospici. Marii Olšarové za doprovázení svého velmi nemocného manžela, laskavou péči, plnící přání svého manžela do posledních dní společně s Domácím hospicem sv. Jakuba Prachatice. Vlastě Vodičkové za vytváření přirozeného začleňování do života a příkladnou péči svému těžce zdravotně postiženému synovi.

Světlo nad bunkry u ŘOPíku Honzík na Soumarském mostě.
Lukáš Smola z Volar připomíná historii dětem i dospělým, hlavně tu od Volar

Certifikáty byli uděleny také za profesionála ve službách: Liboru Třískovi za prostor, radost a úsměvy, které rozdává nejen v Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. Monice Fürstové za laskavost, dobrou péči o nemocné a lásku, se kterou umí ošetřit tělo i duši v prachatickém hospici. Kateřině Chalupecké za vstřícnost, empatii, pokoru. Cit pro slova, um pro naslouchání. Nekonečný úsměv v Domově seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích. Karolíně Tuháčkové za originalitu v péči, profesionální přístup, naplňování potřeb klientů, jak psychických, spirituálních, tak sociálních v Domově pro seniory Pohoda Netolice. Barboře Nedvědové za empatii ve své práci v Domově Matky Vojtěchy, respekt, zachování autonomie klienta, důstojnosti a lidskosti.

Gratulujeme všem, kteří při této slavnostní události byli a těm ostatním (dvěma) ocenění předáme individuálně. Ohodnoceni byli také ti, kteří navrhovali – nominovali, a to proto, že věnovali svůj čas, všimli a všímají si dobré práce druhých. No a co získali oni? Přece symbol pečujících, což byl pytlíček se semínky chrpy a tužku města Prachatice, pro další dobré nominace za rok, za dva až se vyhlásí další rok.

Puzzle pokřtil starosta Prachatic Jan Bauer, koordinátorka sociálních služeb v Prachaticích Hanka Rabenhauptová, která je společně s Jakubem Imberou také tvůrcem puzzle.
Prachatické sociální služby mají nové puzzle, pokřtili je v Národním domě

Symbolem pečujících je kvítek chrpy Chrpa pečující připomíná: roste u cest, v polích, kde je mnohdy neviditelná a slabá, ale zároveň ji můžeme nalézt také v zahradách. Tam o ni lidé pečují, starají se o ni a chrpa je odměňuje velkými květy. A právě tak je potřeba starat se o pečující a podporovat je. Vážíme si práce všech, kteří pečují. Gratulujeme oceněným.