Bylo ale znát, že zastupitelé o možnosti digitalizovat mluvili na neveřejném jednání. Pondělní diskuse se totiž obešla bez dohadů a kino bude mít i 3D přehrávání. Devatenáct zastupitelů souhlasilo, dva se zdrželi hlasování.

Vedoucí kina Národka a zároveň radní Kamil Štěpán jen upřesnil, že už je známa cena, jež vzešla z výběrového řízení.  „Částka se oproti předpokladům snížila o půl milionu korun, z dotačního programu Státního fondu pro podporu a rozvoj kinematografie jsme získali pět set padesát tisíc korun," doplnil Kamil Štěpán.
Vítězem výběrového řízení je pražská firma AV Media. S tou by měl smlouvu na dodávku v nejbližších dnech uzavřít vedoucí odboru investic Jaromír Markytán. Nová technologie by měla být v kině nainstalována o prázdninách. O provozu letního kina Kamil Štěpán jedná. Záleží na tom, zda se podaří sehnat filmy ve starém formátu.