Nová okna, fasáda, vstup do tělocvičny, rekuperace obou budov. Takový je výčet oprav, které letos v létě čeká budovy Gymnázia v Prachaticích. V nové části střední školy už jsou podle slov ředitelky Jany Dejmkové rekuperace hotové. „Opravy jsme zahájili téměř bezprostředně po vyhlášení koronavirového volna. Už stačí jen vymalovat a bude tam hotovo,“ popsala.

Co bude nové:
- Rekuperační jednotky na odvětrávání budou v každé třídě, součástí oprav je výměna oken, oprava fasády, změna vstupu do tělocvičny.
- Opravy vyjdou na 20 mil. Kč.
- Opravovat a rekonstruovat se bude od července zhruba do poloviny října 2020.

V nové budově již byla dokončena výměna oken, po které je tam neskutečné horko. Zvlášť ve třídách, které jsou na jih. Rekuperace bude ale ve všech třídách i staré budovy gymnázia. „Máme výhodu, že ve zdech staré budovy jsou průduchy, které vedou od sklepa až po půdu. Ty protáhneme na střechu a budou sloužit jako větrání,“ vysvětlila. Během nuceného volna také řemeslníci stihli opravit aulu prachatického gymnázia. Povedlo se vyčistit oponu, vymalovaly se zdi, nové jsou potahy na židlích a dokončuje se čištění parket.

ZAČNE VÝMĚNA OKEN

V souvislosti se zprůchodněním odvětrávacích šachet počítá ředitelka prachatického gymnázia také s možností lepšího internetového připojení. Průduchy by se totiž mohly protáhnout také kabely, které nelze vést zvenčí po fasádě historického objektu. "Firma která nám spravuje síť, by měla wi-fi zapojit jiným způsobem, aby lépe fungovala. Musíme to řešit velmi citlivě. U historického objektu to není jednoduché," zdůraznila.

Okna na staré budově školy budou dřevěná, aby neponičila její historický ráz. Vybraná firma právě dokončuje výrobu ukázkového okna. "To musejí schválit památkáři a teprve potom dojde na výměnu všech," popsala postup prací ředitelka prachatického gymnázia. Domluva s řemeslníky je taková, že na řadu nejprve přijdou okna v jednotlivých třídách tak, aby od září mohlo být zahájeno vyučování bez dalších omezení. "Chodby přijdou na řadu teprve po třídách. I kdyby to firma nestihla, máme prostory pro případné přesunutí některých tříd," ujistila Jana Dejmková.

VRACÍ BUDOVĚ PŮVODNÍ RÁZ

Součástí rozsáhlých stavebních prací, které začnou během několika málo dní, je změna vchodu do tělocvičny i zateplení půdy. Tam by se měl ubourat vstupní prostor a postavit nový tak, aby co nejvíce připomínal původní, historický. Ani v tomto případě se opravy nedotknou případné výuky. Opravy se vnitřních prostor tělocvičny vůbec netýkají a studenti do tělocvičny chodí přes šatny, venkovní vstupní prostor nevyužívají. „Rekonstrukce budovy vyjde na zhruba dvacet milionů korun. Investice platí Jihočeský kraj s přispěním operačního programu životního prostředí,“ uvedla k financování Jana Dejmková. Hotovo by mělo být do 17. října. V ten den se totiž chystají oslavy 100. výročí Českého reformního reálného gymnázia v Prachaticích.

DRUHÁ TĚLOCVIČNA JE SEN

O dalším využití prostor na půdě vedení prachatického gymnázia neuvažuje. Kapacity prostor jsou podle slov Jany Dejmkové dostatečné. Pokud by ale byla možnost a peníze, byly by v půdních prostorách vhodné například ateliéry. Prioritu v případě dostatku finančních prostředků by ale dostala druhá tělocvična. Existuje totiž možnost mít menší tělocvičnu, tedy spíše gymnastický sál s posilovnou, zahloubenou pod stávajícími kurty, které by v té chvíli mohly mít umělý povrch. "Je to takový sen, ale hodně by nám to pomohlo při sestavování rozvrhu, který se dělením tělocviků v jednotlivých třídách neúměrně natahuje. Máme řadu dojíždějících studentů, pro které může být delší rozvrh problém," zdůvodnila ředitelka. Pokud se škole podaří získat dotační prostředky, je možné, že zahloubená tělocvična pod kurtem by mohla být za dva či tři roky.

Studenti prachatického gymnázia si nemohou stěžovat na vybavení odborných učeben. Tu počítačovou škola zmodernizovala nedávno, stejně jako učebnu biologie či fyziky. "V rámci jednoho projektu bychom ale chtěli v suterénu školy vybudovat laboratoř geologickou," odhalila Jana Dejmková na závěr jeden z dalších plánů školy.