„V loňském roce měla družina kapacitu osmdesát dětí," upřesnil údaje Jiří Šobr z odboru kultury, školství a cestovního ruchu MěÚ Prachatice s tím, že zmíněný počet je  pro potřeby školy nedostačující. „Proto jsme rozhodli, že kapacitu navýšíme o dvacet míst," uvedl dobrou zprávu pro školu i rodiče prachatický starosta Martin Malý. Vzhledem k administrativní náročnosti nebývá takový krok správci rejstříků škol a školských zařízení vítán. „Proto jsme se rozhodli o stejný počet snížit kapacitu školních družin v Základní škole v Národní ulici," doplnil starosta
k rozhodnutí radních.

Družina v ZŠ Národní má kapacitu 190 dětí. „Tu jsme  nikdy nenaplnili," říká ředitelka Hana Bolková. A ani nepředpokládá, že by se tak stalo. „V případě, že nám bude po zaslání žádosti vyhověno 
a kapacitu budeme moci takto navýšit, chtěli bychom vybudovat novou družinu v bytě školníka," poznamenala ředitelka ZŠ Zlatá stezka Lenka Králová. „Změní se tak nejen kapacita, co do počtu dětí, ale
i s ohledem na prostory," dodal starosta Martin Malý.

Jak doplnil Jiří Šobr, město by chtělo, aby veškeré schvalování úpravy kapacit skončilo do nového školního roku.