Dosavadní stroj sloužil od roku 2009 nepřetržitě až do letošní plánované výměny. "Nový přístroj Canon Prime SP je multidetektorový přístroj s fyzickými 80 řadami detektorů v ose Z, který při jedné otáčce vytváří najednou 160 CT snímků,“ uvedl ředitel prachatické nemocnice Michal Čarvaš.

„Nejdůležitějším přínosem nového stroje pro pacienty je podstatně nižší radiační zátěž a zároveň vyšší kvalita CT obrazů, a to díky využití umělé inteligence a iterativní rekonstrukce dat nejvyšší kategorie," upřesnil primář Radiodiagnostického oddělení Roman Čerkl.

Péče o nemocné s covidem. Ilustrační foto
Z premianta propadlíkem, Jihočeský kraj na mapě covidu září červeně

Další modul přístroje podporuje tvorbu detailních obrazů cévních struktur s přímou podporou digitální subtrakce. Všechna data následně zpracovávají diagnostické stanice se speciální softwarovou výbavou pro vyšetření plic, cévního systému, virtuální endoskopie a trojrozměrné rekonstrukce. Přístroj byl pořízen i díky finanční podpoře Jihočeského kraje.