Společně si prohlédli pavilony nemocnice, která v loňském roce skončila hospodaření se ziskem 1,7 milionu korun. "Zisk není ale primárním cílem," doplnil později hejtman na tiskové konferenci. Získané peníze se opět do hospodaření nemocnice vrátí.


Hejtman Zimola upozornil na problémy související se vzděláváním lékařů. Přidal se k němu ředitel nemocnice Michal Čarvaš, který vyčíslil průměrnou částku na stáže lékařů na milion korun ročně. Tak zvaná kolečka absolvují lékaři na specializovaných pracovištích, jsou dva až tři roky mimo domácí nemocnici, která ale nese náklady s tím spojené. Ministr Němeček potvrdil, že systém dalšího vzdělávání lékařů je příliš rozkošatělý, vidí důvod ve velké specializaci. Podle jeho slov je momentálně až osmdesát základních oborů, když dříve jich bylo přes dvacet. Doplnil, že ministerstvo na změně již pracuje, první výstupy chtějí konzultovat především s regionálními nemocnicemi. Podle ministra by lékaři měli dostat kompetenci sloužit v nemocnici již po dvou letech po studiu.


Hejtman Zimola připomněl ještě nedostatek lékařů v některých odlehlých částech našeho kraje. K tomu poznamenal Svatopluk Němeček, že může ministerstvo pomoci systémově, například změnou honorování lékařů, kteří pracují v méně osídlených oblastech.


Na aktuální dotaz Prachatického deníku, který se týkal rušení poplatků u lékaře a v lékárnách, ministr Němeček řekl, že voliči dali sociální demokracii mandát k tomu, aby zdravotnictví bylo financováno z veřejných peněz. "Je nemorální tahat peníze z nemocných," dodal na okraj. Vláda zajistila podle něho dostatečné kompenzace za výpadky po zrušených poplatcích. Jeho slova potvrdil ředitel Čarvaš, který považuje tento krok i za "velkou administrativní úlevu". Zmizí mimo jiné náklady na vymáhání dluhů za nezaplacené poplatky.


Bohuslav Sobotka navštívil prachatickou nemocnici před dvěma lety. Po sobotní prohlídce řekl, že je zřejmý trend zlepšování a modernizace zařízení, které slouží lidem v prachatickém okrese. Hodnotil to, že se podařilo udržet plné spektrum výkonů a že jihočeské nemocnice hospodaří se ziskem a poskytují kvalitní zdravotní péči.