Nejinak tomu bylo i letos. Někdo vymýšlel, co se bude sázet, druhý dojel květiny a byliny nakoupit, třetí přinesl zem, čtvrtý vyplel, pátý připravil prostor k sázení, další sázel, něco i vyházel, někdo také koukal, přidal se, uklízel, zametal, zaléval, ale to nejdůležitější, sešli jsme se a byli pospolu, a na závěr jsme se radovali z užitečné a krásné práce, která snad bude radost dělat nejen nám, ale všem návštěvníkům zahrady. Tak přijďte „pobejt“.

Hanka Rabenhauptová