Alespoň to ukázala prověrka nezávislého auditora. A to i přesto, že KIS v loňském roce vykázaly ztrátu. „Musím upřesnit, že v šesti z posledních deseti let byla vždy některá z příspěvkových organizací ve ztrátě," uvedl Martin Malý s tím, že ztráta společnosti z roku na rok byla snížena o téměř 160 tisíc korun. „To svědčí o lepšícím se hospodaření," řekl starosta a tvrdí, že o porušování rozpočtové kázně ze strany ředitele KIS Michala Pilouška nemůže být  řeč. Michal Piloušek KIS řídí od dubna 2012. A má vyšší i příjmy z pronájmu Národního domu. „K tomu nám rozhodně pomohl přesun některých akcí z hotelu Park. Věřím, že se příjmy ještě zvýší," zkonstatoval ředitel KIS Michal Piloušek.

Martin Malý ujistil, že společnost je zdravá a stabilizovaná. „Pro letošní rok byl příspěvek města navýšen o sto tisíc korun," uvedl starosta Malý s tím, že o vyšší příspěvek Michal Piloušek požádal při sestavování rozpočtu pro letošní rok.  Martin Malý  vysvětlil, že KIS na konci roku měly 2,7 milionu korun. „To je částka včetně ocenění zásob i pohledávek," řekl s tím, že 1,6 milionu vlastních korun bylo k dispozici na účtech nebo v hotovosti.